اطلاعات فنی

صنایع لاستیک سازی غزال متین با بهره گیری از دانش علوم صنایع لاستیک و امکاناتی چون آزمونهای کیفیت محصول نهایی و آزمونهای آزمایشگاهی 

اطلاعات بیشتر

 

واحد های مختلف شرکت

واحد منابع انسانی واحد فنی و تولید واحد آزمایشگاه واحد تبلیغات واحد ارتباط با دانشگاه واحد فروش و بازاریابی واحد مالی واحد بازرگانی واحد توسعه و تحقیقات

اطلاعات بیشتر

 

مقالات علمی پلیمر

صنایع لاستیک سازی غزال متین با بهره گیری از دانش علوم صنایع لاستیک و امکاناتی چون آزمونهای کیفیت محصول نهایی و آزمونهای آزمایشگاهی 

اطلاعات بیشتر

همکاری با ما

صنایع لاستیک سازی غزال متین با بهره گیری از دانش علوم صنایع لاستیک و امکاناتی چون آزمونهای کیفیت محصول نهایی و آزمونهای آزمایشگاهی 

اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

  • Please use a REAL email address so that we can get back to you.

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان- خیابان امام خمینی-خیابان بهشت(فرگاز)

آدرس سایت:www.ghazalmatin.com

صندوق پستی:006_0009_368

تلفن:4_33248133_031

دورنگار:33248132_031

همراه:0147532_0913